Thứ tư, 17/04/2024 00:35 (GMT+7)
Sự chia sẻ của người đứng đầu
“Phải loại bỏ ngay những cán bộ nhũng nhiễu, làm mất thời gian và cơ hội đầu tư của doanh nghiệp”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khi đối thoại với 1.000 doanh nghiệp ngày 23/12/2019 trong nỗ lực kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thúc đẩy sự phát triển vững mạnh hơn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.
Ứng dụng công nghệ mới cho mô hình kinh tế chia sẻ
Bộ Tài chính vừa được giao nhiệm vụ triển khai ứng dụng công nghệ mới của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực thuế, ban hành và hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và quản lý thuế phù hợp đối với hoạt động của kinh tế chia sẻ.