Thứ hai, 20/05/2024 13:09 (GMT+7)
Xuất khẩu tháng 6 tiếp tục cải thiện
Kim ngạch xuất khẩu của tháng 6 tiếp tục cải thiện khi ghi nhận tháng thứ 2 liên tiếp tăng so với tháng trước đó. Tuy nhiên, so với mức nền cao của năm ngoái, con số này giảm 11,4%.
Kinh tế Thủ đô hứa hẹn nhiều điểm khởi sắc
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô được chú trọng…
10 tháng, thu ngân sách Nhà nước cán đích cả năm
Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 130.300 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng thu ngân sách ước đạt hơn 1,46 triệu tỷ đồng, bằng 103,7% dự toán. Thu ngân sách 10 tháng đầu năm 2022 vượt đến 16,2% so với cùng kỳ năm 2021.