Thứ năm, 29/02/2024 19:38 (GMT+7)
Thứ hai, 14/06/2021 08:18 (GMT+7)

Hướng dẫn thực hiện quy định phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Theo dõi KTMT trên

Bộ TN&MT vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Công văn của Bộ TN&MT nêu, tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã quy định: “Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được nộp hàng năm theo số tiền được ghi trong quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Căn cứ khả năng của mình, chủ giấy phép lựa chọn phương thức nộp tiền theo tháng, quý hoặc theo năm tại Kho bạc Nhà nước địa phương nơi có công trình khai thác tài nguyên nước”. 

Hướng dẫn thực hiện quy định phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước - Ảnh 1
Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được nộp hàng năm theo số tiền được ghi trong quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Trên cơ sở lựa chọn phương thức nộp tiền của chủ giấy phép, Bộ TN&MT, UBND các tỉnh đã ban hành hàng ngàn quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước với phương thức nộp tiền theo tháng, quý hoặc theo năm. 

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/12/2020. Tại Điểm b Khoản 5 Điều 18 của Nghị định đã quy định phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, theo đó từ năm thứ hai trở đi người nộp thuế chọn nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước một lần hoặc hai lần trong năm. Đồng thời, tại Điểm i Khoản 2 Điều 42 của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP đã bãi bỏ Khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ; không quy định điều khoản chuyển tiếp đối với tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và cũng không quy định phải điều chỉnh phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tại các quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã ký trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành. 

Từ sau ngày 5/12/2020, các quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Bộ TN&MT đã quy định phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước một lần hoặc hai lần trong năm phù hợp với quy định của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Ngày 30/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021 nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP. 

Trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ TN&MT đã tiếp thu các ý kiến góp ý của Bộ Tài chính, trong đó, về phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Nghị định đã quy định “Căn cứ khả năng của mình, chủ giấy phép lựa chọn phương thức nộp tiền một lần trong năm, hai lần trong năm hoặc nộp một lần cho cả thời gian được phê duyệt” (Khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 41/2021/NĐ-CP) đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ, đối với các công trình đã được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trước ngày 15/5/2021, tiếp tục thực hiện nộp tiền cấp quyền theo quyết định đã được phê duyệt và không quy định phải phê duyệt lại hoặc điều chỉnh quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do thay đổi phương thức nộp tiền. 

Do đó, để thống nhất trong việc thực hiện các Nghị định của Chính phủ và thuận lợi cho chủ giấy phép trong việc lựa chọn phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, ngày 12/4/2021, Cục Quản lý tài nguyên nước đã gửi Công văn số 1013/TNN-CSPC tới Tổng cục Thuế đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế địa phương gửi Văn bản cho các chủ giấy phép đã được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trước ngày 5/12/2020 đăng ký phương thức nộp tiền cấp quyền tại các Cục Thuế địa phương đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Phương Anh

Bạn đang đọc bài viết Hướng dẫn thực hiện quy định phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tin mới