Thứ ba, 05/12/2023 15:47 (GMT+7)
Hành trình Việt Nam xanh
Tròn 78 năm, Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.