Thứ tư, 17/04/2024 01:18 (GMT+7)
Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông bền vững môi trường khu vực Châu Á lần thứ 12
Từ ngày 28-30/10/2019 tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội, Bộ Môi trường Nhật Bản, Trung tâm phát triển vùng Liên Hợp Quốc, đồng tổ chức 'Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực Châu Á lần thứ 12 - EST12'.