Thứ sáu, 24/05/2024 08:16 (GMT+7)
Thứ sáu, 10/11/2023 09:25 (GMT+7)

“Ém” thông tin về trái phiếu, Tập đoàn Kido bị phạt gần 120 triệu đồng

Theo dõi KTMT trên

Một trong các lý do khiến Tập đoàn Kido bị phạt gần 120 triệu đồng là Công ty đã không công bố thông tin về Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, bán niên 2022, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021...

“Ém” thông tin về trái phiếu, Tập đoàn Kido bị phạt gần 120 triệu đồng - Ảnh 1
CTCP Tập đoàn Kido vừa bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 333/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn Kido (MCK: KDC). Doanh nghiệp có địa chỉ tại số 138-142, Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).

Cụ thể, Kido bị phạt tiền 92.500.000 đồng (chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Lý do là vì công ty đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, bán niên 2022, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, bán niên năm 2022, tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán năm 2022, bán niên năm 2023, tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, bán niên năm 2023.

Kido đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

Cụ thể, tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 liên quan đến nội dung Hội đồng quản trị (HĐQT) trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc tiếp tục phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 23/3/2022, không đảm bảo ít nhất 21 ngày.

Bên cạnh đó, Kido còn bị phạt tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Công ty đại chúng đã không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên (Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng và không báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022).

Như vậy, tổng mức phạt tiền đối với Tập đoàn Kido là 117.500.000 đồng (một trăm mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực kể từ ngày 8/11/2023.

Bạn đang đọc bài viết “Ém” thông tin về trái phiếu, Tập đoàn Kido bị phạt gần 120 triệu đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới