Thứ hai, 24/06/2024 01:53 (GMT+7)
Công tác thẩm định báo cáo ĐMC như thế nào?
Công tác thẩm định Báo cáo ĐMC đối với các dự án thông qua cơ chế Hội đồng được quy định trong pháp luật môi trường nước ta xuất phát từ nhu cầu thực tiễn phát triển KT-XH, có cơ sở khoa học và có tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển.