Thứ ba, 23/04/2024 03:45 (GMT+7)
Chủ nhật, 01/05/2022 19:00 (GMT+7)

Đề nghị địa phương ban hành bảng giá đất có hệ số nhằm chống thất thu thuế

Theo dõi KTMT trên

Nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý về hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo một số nội dung.

Ban hành bảng giá đất có hệ số

Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho công tác tính thuế, Bộ Tài chính đề nghị UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá đất (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) đối với các vị trí, đoạn đường, đường; đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thực tế và giá bán ra của chủ đầu tư.

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 3849/BTC-TCT gửi UBND các tỉnh về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, trong thời gian vừa qua, nhiều UBND cấp tỉnh đã xây dựng Đề án để triển khai chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên trong quá trình triển khai còn phát sinh một số vướng mắc, khó khăn.

Đề nghị địa phương ban hành bảng giá đất có hệ số nhằm chống thất thu thuế - Ảnh 1

Trong thời gian vừa qua, nhiều UBND cấp tỉnh đã xây dựng Đề án để triển khai chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. (Ảnh minh họa)

Để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý về hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo một số nội dung.

Đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường đã có giá theo Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành, đề nghị UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá đất, bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất nhằm tạo điều kiện cho công tác tính thuế.

Đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường chưa có giá tại Bảng giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất cụ thể đối với từng vị trí. Giá đất phải đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán ra của chủ đầu tư.

Trường hợp chưa ban hành thì yêu cầu chủ đầu tư trên địa bàn công khai giá bán theo quy định và thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các giao dịch về bất động sản hình thành trong tương lai, khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

Cùng với đó, các cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông có trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn rõ về vị trí, đường phố, cách xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại bất động sản, bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất, để tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính.

Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan có liên quan cần thường xuyên khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch chuyển nhượng bất động sản, làm căn cứ để tham mưu UBND cấp tỉnh xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá thực tế trên thị trường, tránh thất thu thuế.

Trong trường hợp có phát sinh biến động, giá cao hơn giá UBND đã ban hành (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất), Bộ sẽ chỉ đạo cơ quan thuế cung cấp cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế đã kê khai để tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá và hệ số điều chỉnh giá mới.

Bộ Tài chính cho biết, hiện Bộ đang rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Yêu cầu xác định sát giá bất động sản khi tính thuế

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành Trung ương ngày 29/4 về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Theo Bộ Tài chính, thời gian vừa qua, nhiều Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đã xây dựng Đề án để triển khai chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn phát sinh một số vướng mắc gây khó khăn trong công tác chống thất thu từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Đề nghị địa phương ban hành bảng giá đất có hệ số nhằm chống thất thu thuế - Ảnh 2

Bộ Tài chính yêu cầu xác định sát giá bất động sản khi tính thuế. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, Bộ đang rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ quy định tại Khoản 11 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ thì Bảng giá đất của UBND cấp tỉnh quy định là căn cứ tính thuế đối với trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng.

Theo quy định của Luật đất đai 2013, UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá đất ban hành 5 năm một lần và hàng năm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất. Để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh quan tâm, chỉ đạo một số nội dung:

Đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường đã có giá theo Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành, Bộ Tài chính đề nghị UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá đất (trong đó bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) nhằm tạo điều kiện cho công tác tính thuế theo quy định nêu trên.

Đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường chưa có giá tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành, Bộ Tài chính đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát để tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành kịp thời Quyết định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất cụ thể đối với từng vị trí, đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán ra của chủ đầu tư.

Trường hợp chưa ban hành thì yêu cầu chủ đầu tư trên địa bàn công khai giá bán theo quy định và thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các giao dịch về bất động sản hình thành trong tương lai cũng như khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

Đối với trường hợp hồ sơ chuyển nhượng bất động sản nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông (Cơ quan Tài nguyên Môi trường, cơ quan Đăng ký đất đai, Bộ phận Một cửa của Ủy ban Nhân dân,…):

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông có trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rõ vị trí, đường phố, các xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại bất động sản (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của UBND cấp tỉnh) để tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan thường xuyên khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản làm căn cứ để tham mưu UBND cấp tỉnh xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.

Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo cơ quan thuế cung cấp cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế đã kê khai thuế trong trường hợp có phát sinh phát biến động về giá cao hơn giá UBND đã ban hành (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) cho các cơ quan liên quan để tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá mới cũng như hệ số điều chỉnh kịp thời theo quy định pháp luật về đất đai.

Bùi Hằng

Bạn đang đọc bài viết Đề nghị địa phương ban hành bảng giá đất có hệ số nhằm chống thất thu thuế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó nguy cơ cháy rừng
Tình trạng nắng nóng gay gắt dự báo diễn ra tháng 4-6/2024, nhiều địa phương cần chủ động phòng, chữa cháy rừng tại các khu vực có nguy cơ cao. Vừa qua Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cấp quốc gia.

Tin mới