Thứ năm, 07/12/2023 14:18 (GMT+7)
Thứ sáu, 28/04/2023 09:13 (GMT+7)

Đắk Nông: Tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất

Theo dõi KTMT trên

Ngày 27/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên ký Công văn số 2208/UBND-NNTNMT gửi Giám đốc Sở TN-MT; Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Thanh tra tỉnh... tăng cường công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế như: Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh chưa đạt kế hoạch đề ra, hồ sơ giải quyết còn trễ hạn, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về đất đai và nguyện vọng của nhân dân.

Nguyên nhân của các hạn chế là do: một số địa phương, ngành chưa quan tâm thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chi đạo, đôn đốc công chức, viên chức, nhân viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao; thiếu quyết liệt, thiếu sâu sát trong công tác chỉ đạo, điều hành, còn có trường hợp tùy tiện trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, để công dân đi lại nhiều lần. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành liên quan trong công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao; chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế.

Để khắc phục các tồn tại nêu trên; đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2317/BTNMT-CĐKDLTTÐÐ ngày 05/4/2023 về việc tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trong tình hình hiện nay.

Theo đó, UBND tinh chi đạo như sau:

1.Yêu cầu Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa thực hiện nghiệm chi đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 486/TB-VPUBND ngày 20/4/2023 liên quan đến việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích đất có nguồn gốc từ nông lâm trường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tinh; phổi hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành liên quan khi thực hiện đăng ký, cấp Giây chứng nhận quyên sử dụng đất đáp ứng nhu cầu của công dân; hoàn thành công tác kê khai, đăng ký đất đai bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh.

2.Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên tuyền cho các tổ chức, cá nhân trong công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát quy trình, thủ tục hành chính, quy chế phối hợp liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật các quy định mới của pháp luật có liên quan và các nội dung chỉ đạo của UBND tinh về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đầy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân dễ dàng nhận diện và tiếp cận minh bạch; thực hiện đầy đủ các giải pháp trong công tác đảng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đắt của hộ gia đình, cá nhân.

Kiểm tra, thanh tra công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất định kỳ, đột xuất chấn chinh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo phân rõ người, rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời gian giải quyết, trong đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt bộ phận tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp.

Đắk Nông: Tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất - Ảnh 1
Ảnh minh họa

3.Đề nghị Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy Gia Nghĩa chỉ đạo UBND các huyện, thành phố Gia nghĩa xác định công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là công tác trọng tâm, quan trọng của Đảng ủy, chính quyền địa phương: xây dựng kế hoạch và giao chi tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu hàng năm cho các Phòng, ban có liên quan và UBND cấp xã thực hiện; quan tâm công tác tổ chức, đào tạo và xây dựng đội ngũ công chức địa chính có chuyên môn ổn định, lâu dài, am hiểu về nghiệp vụ để nắm bắt, xác định nguồn gốc sử dụng đất và thời điểm sử dụng đất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao để tránh sai sót khi thực hiện nhiệm vụ; kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn thuộc thẩm quyền cấp huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai, công tác kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn; chủ động kiểm tra, tranh tra công tác kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất định kỳ, đột xuất.

4.Giao Sở Nội vụ tăng cường tranh tra, kiêm tra công vụ, thực hiện kiêm tra đột xuất công vụ, trong đó tập trung vào bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật khi thi hành công vụ; trường hợp cần thiết thì luân chuyến, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế  tối đa tiêu cực có thể xảy ra.

5.Giao Thanh tra tinh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành đề xuất UBND tỉnh chi đạo việc thanh tra đột xuất các Sở, ngành, địa phương, các tổ chức trong công tác kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Lê Vỹ

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tin mới