Thứ sáu, 02/12/2022 04:11 (GMT+7)
Lặng lẽ hoa ngô đồng tháng 3
Lặng lẽ nở rồi lặng lẽ rơi, dường như trong sự tĩnh tại nhất, ngô đồng vẫn luôn là cảm hứng, là chủ đề, là đối tượng khiến bao người say mê.
Độc đáo nghi lễ dựng Nêu ngày Tết trong Đại Nội Huế
“Thướng Tiêu” (hay còn gọi dựng Nêu) là một nghi thức truyền thống của dân tộc cũng là một nghi lễ quan trọng vào đầu năm mới của triều Nguyễn. Cây Nêu dựng trong Đại Nội (thành phố Huế) là một cây tre có kích thước lớn, dài 15m, được các lính vệ rước từ điện Thái Hòa về Thế Miếu, nơi thờ các vị vua triều Nguyễn.