Thứ hai, 17/06/2024 02:17 (GMT+7)
Việt Nam đứng trước nguy cơ… thừa điện?
Các dự án điện gió và điện mặt trời phát triển quá mạnh đã gây quá tải cho cả hệ thống lưới điện, một lượng lớn công suất lắp đặt không thể phát được điện gây lãng phí nguồn lực đầu tư. Việt Nam cần học tập cơ cấu nguồn điện của một số nước trên thế giới.