Thứ hai, 24/06/2024 01:48 (GMT+7)
Đồng Nai: Chuyển đổi số để phát triển bền vững
Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn đến năm 2025. Theo đó, chuyển đổi số được ưu tiên phát triển để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
Đồng Nai: Chuyền đổi số còn nhiều khó khăn
Hiện nhiều địa phương tại Đồng Nai đã thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc để thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn. Tuy nhiên, do là vấn đề mới nên trong quá trình thí điểm, triển khai các công việc liên quan đến chuyển đổi số còn gặp nhiều khó khăn.