Thứ bảy, 27/02/2021 10:38 (GMT+7)
Thứ ba, 23/02/2021 07:00 (GMT+7)

Chính thức thành lập tổ chức quản lý lưu vực sông Cửu Long và Sê San - Srêpốk

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam vừa ký Quyết định số 07/QĐ-UBMC và số 08/QĐ-UBMC.

Theo đó, 2 Tiểu ban này sẽ có chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban thực hiện quản lý lưu vực sông Cửu Long và quản lý lưu vực sông Sê San - Srêpốk được nêu tại Quyết định số 619/QĐ-TTg và theo quy định của Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản pháp luật có liên quan của Việt Nam và luật pháp quốc tế. Hai Tiểu ban này cũng chính là tổ chức quản lý lưu vực sông theo quy định trong Luật Tài nguyên nước cho các lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Sê San - Srêpốk.

tm-img-alt
Lưu vực sông Cửu Long.

Hai Tiểu ban này sẽ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, liên quốc gia liên quan đến lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Sê San - Srêpốk; thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác sử dụng quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường giữa Việt Nam và Campuchia.

Đồng thời, đề xuất chiến lược quản lý tổng hợp tài nguyên nước cho toàn bộ Châu thổ Mê Kông và các lưu vực sông Sê San - Srêpốk tiến tới cơ chế hợp tác quản lý lưu vực chung với Campuchia trong khuôn khổ hợp tác Ủy hội sông Mê Kông quốc tế và hợp tác song phương Việt Nam - Campuchia.

Các Tiểu ban cũng thực hiện nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam đảm bảo phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, đối tác quốc tế, vùng, trong nước và các cá nhân có liên quan trong theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động liên ngành trên lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Sê San - Srêpốk của Việt Nam được quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 619/QĐ-TTg.

Xem xét đề xuất của Văn phòng Thường trực Ủy ban, trên cơ sở tổng hợp kiến nghị của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan về các chương trình, dự án và hoạt động liên ngành và phối hợp với Campuchia liên quan đến sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững tài nguyên nước sông Mê Kông và tài nguyên nước lưu vực sông Sê San - Srêpốk; đánh giá tác động tổng thể đến tài nguyên nước, môi trường, kinh tế xã hội của các hoạt động khai thác sử dụng nước quy mô lớn trong lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Sê San, Srêpốk tới dòng chính sông Mê Kông và Đồng bằng sông Cửu Long; và kiến nghị các chủ trương, đối sách phù hợp.

Đồng thời, Tiểu ban giúp Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam đảm bảo phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban liên quan đến lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Sê San - Srêpốk của Việt Nam thông qua chuẩn bị ý kiến của Ủy ban về các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án, dự án và theo dõi giám sát các hoạt động có liên quan đến khai thác, sử dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước và tài nguyên liên quan trên lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Sê San - Srêpốk của Việt Nam.

Với tầm quan trọng đặc biệt của nguồn tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Sê San - Srêpốk của Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam, Bộ trưởng Bộ TN&MT giữ chức vụ Chủ tịch của cả hai Tiểu ban và mỗi Tiểu ban sẽ có hai Phó Chủ tịch Tiểu ban. Thứ trưởng Bộ TN&MT, Ủy viên Ủy ban, giữ chức vụ Phó Chủ tịch trong cả hai Tiểu ban.

Các Ủy viên của cácTiểu ban cũng được mở rộng ra tất cả các Bộ, ngành có liên quan và các tỉnh/thành phố nằm trong lưu vực.

Đặc biệt, để đảm bảo hiệu quả đối với các hoạt động của Tiểu ban, thành phần của Tiểu ban còn có sự tham gia của đại diện các chủ hồ, một số tổ chức khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước với quy mô lớn hoặc có tác động lớn tới nguồn nước của lưu vực sông; các nhà khoa học; các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan được mời tham gia các phiên họp của Tiểu ban khi cần thiết...

Phương Anh

Bạn đang đọc bài viết Chính thức thành lập tổ chức quản lý lưu vực sông Cửu Long và Sê San - Srêpốk. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Khẩn trương xây dựng Nghị định quản lý hoạt động lấn biển
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân vừa có cuộc làm việc trực tuyến với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng các Cục, Vụ liên quan về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định quản lý hoạt động lấn biển.
Mở rộng nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng
Trong năm 2021, dự kiến thu tiền dịch vụ môi trường rừng sẽ đạt 2.800 tỉ đồng, giúp đảm bảo duy trì quản lý, bảo vệ 6,5 triệu ha rừng (chiếm 44% diện tích rừng của cả nước). Đồng thời, thí điểm thu tiền đối với dịch vụ lưu trữ, hấp thụ các-bon từ rừng.

Tin mới