Thứ tư, 28/02/2024 13:51 (GMT+7)
Thương mại hàng hóa xuất siêu 1,29 tỉ USD
Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 2 ước tính nhập siêu 800 triệu USD. Tính chung hai tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 1,29 tỉ USD.
Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 11,9 tỉ USD
Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở trong nước và trên thế giới tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tám tháng năm 2020 ước tính đạt 336,32 tỉ USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 174,11 tỉ USD, tăng 1,6%; nhập khẩu đạt 162,21 tỉ USD, giảm 2,2%.
Khu vực kinh tế trong nước tiếp tục là điểm sáng
Khu vực kinh tế trong nước vẫn tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động xuất nhập khẩu khi kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu 8 tháng đều tăng so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu đạt 60,80 tỉ USD, tăng cao 15,3%; nhập khẩu đạt 72,05 tỉ USD, tăng 2,9%. Cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng ước tính xuất siêu 11,9 tỉ USD.