• Thứ bảy 29/02/2020 04:25
  • Hotline: 0818.122.122 / 0889.766.766
Đọc báo giấy Kinh tế môi trường

Bổ sung các tài sản công dùng để thanh toán dự án BT

Theo Nghị định 69 của Chính phủ, ngoài cơ chế thanh toán bằng quỹ đất hiện nay thì trụ sở cơ quan nhà nước, tài sản kết cấu hạ tầng… sẽ được dùng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT.    
Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều dự án BOT và BT sai phạm Thái Nguyên: Dự án BT gần 10.000 tỉ đồng "trơ gan cùng tuế nguyệt" Ôm quỹ đất hàng nghìn hecta, Nam Cường “quan hệ” với Hà Nội thế nào?

Tại cuộc họp báo chuyên đề chiều 16/8, đại diện Bộ Tài chính đã chia sẻ các thông tin mới về quy định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT theo Nghị định số 69 của Chính phủ vừa ban hành ngày 15/8/2019. Nghị định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2019.

Điểm mới của Nghị định 69 là bổ sung thêm một số loại tài sản công để dùng thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (dự án BT), thay vì chỉ đổi bằng quỹ đất như hiện nay.

Cụ thể, có 4 loại tài sản được sử dụng để thanh toán dự án BT, bao gồm: quỹ đất; đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất (trụ sở làm việc) của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (cơ quan, tổ chức, đơn vị).

Thứ ba là tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Thứ tư là các loại tài sản công khác theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

bo sung cac tai san cong dung de thanh toan du an bt
Quỹ đất và một số tài sản công sẽ được dùng thanh toán chi phí đầu tư dự án BT

Theo đại diện Bộ Tài chính, nguyên tắc thanh toán dự án BT bằng tài sản công cho nhà đầu tư sẽ đảm bảo ngang giá, giá trị dự án BT tương đương với giá trị tài sản công thanh toán. Theo đó, giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường theo quy định của pháp luật tại thời điểm thanh toán và xác định giá trị dự án BT theo kết quả đấu thầu.

Việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư phải được tổng hợp, phản ánh vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp bán đấu giá tài sản công để lấy nguồn thanh toán cho Hợp đồng BT thì việc sử dụng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT được thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Việc giao tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT được thực hiện sau khi dự án BT hoàn thành hoặc thực hiện đồng thời tương ứng với khối lượng xây dựng công trình dự án BT hoàn thành theo tiến độ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Nghị định 69 cũng quy định có 2 nhóm quỹ đất được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT gồm: đất chưa giải phóng mặt bằng và đất đã giải phóng mặt bằng. 

Nhà nước thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật đất đai để thanh toán cho nhà đầu tư. Việc lựa chọn quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư phải đảm bảo đúng quy định là đất thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện thu hồi đất theo đúng quy định về luật đất đai.

Giá trị quỹ đất thanh toán được xác định tương đương với giá trị dự án BT và không thay đổi, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định của pháp luật dẫn đến thay đổi giá trị quỹ đất thanh toán.

Đối với các Hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT đã được ký kết trước ngày 1/1/2018 mà chưa hoàn thành việc thanh toán thì tiếp tục thực hiện việc thanh toán theo nội dung Hợp đồng BT đã ký kết.

Các Hợp đồng BT được ký kết từ ngày 1/1/2018 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trong đó có điều khoản sử dụng tài sản công để thanh toán sẽ được thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và pháp luật có liên quan.

Hải Nam
(Theo Tạp chí KTMT)
Xem phiên bản mobile