Thứ bảy, 20/07/2024 19:04 (GMT+7)
Thứ tư, 19/06/2024 12:00 (GMT+7)

Bình Phước: Triển khai rà soát, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh

Theo dõi KTMT trên

UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã có rừng, các đơn vị chủ rừng tổ chức triển khai trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành đơn giá trồng rừng thay thế trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật trồng rừng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, làm cơ sở để chủ dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nộp tiền theo đơn giá trồng rừng của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh chủ trương cho chủ dự án thực hiện trồng rừng thay thế trong trường hợp tỉnh còn quỹ đất; chỉ đề xuất trồng rừng thay thế sang tỉnh khác khi không còn quỹ đất hoặc còn quỹ đất nhưng điều kiện lập địa không phù hợp để trồng rừng.

Đồng thời, rà soát kinh phí trồng rừng thay thế chủ dự án đã nộp vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh nhưng chưa có kế hoạch, nội dung chi, chưa sử dụng trước ngày Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hiệu lực thi hành, để khẩn trương tổ chức trồng rừng thay thế theo quy định, đảm bảo diện tích trồng rừng thay thế không thấp hơn diện tích do các chủ dự án nộp tiền.

Bình Phước: Triển khai rà soát, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

UBND các huyện, thị xã có rừng chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh về công bố hiện trạng rừng tỉnh Bình Phước năm 2023, rà soát diện tích đất quy hoạch cho rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất để thực hiện trồng rừng thay thế. Trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo, đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh bố trí trồng rừng thay thế theo đúng quy định. Hỗ trợ trồng rừng sản xuất loài cây gỗ lớn (khai thác sau 10 năm tuổi) trên đất quy hoạch cho rừng sản xuất giao cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Bên cạnh đó, giao các đơn vị chủ rừng chủ động rà soát quỹ đất tại đơn vị đủ điều kiện trong rừng thay thế, báo cáo UBND các huyện, thị xã, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh bố trí trồng rừng thay thế theo quy định.

Theo UBND tỉnh Bình phước, hiện trạng rừng tỉnh Bình Phước đến ngày 31/12/2023 có tổng diện tích rừng và đất chưa có rừng là 171.708,06 ha. Trong đó, diện tích đất có rừng là 155.173,54 ha gồm: rừng tự nhiên 55.977,26 ha, rừng trồng thành rừng là 99.196,28 ha. Diện tích đất chưa có rừng là 16.534,52 ha gồm: diện tích đất đã trồng rừng nhưng chưa đủ các tiêu chí thành rừng 4.328,90 ha; diện tích đất có cây rừng tự nhiên tái sinh đưa vào khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 844,49 ha; diện tích đất khác 11.361,13 ha. Tỷ lệ che phủ rừng trên toàn tỉnh là 22,57%.

Diện tích trong quy hoạch 3 loại rừng là 171.225,32 ha gồm: đặc dụng 31.179,67 ha (rừng tự nhiên 30.230,95 ha, rừng trồng 660,03 ha và đất chưa có rừng 288,69 ha; phòng hộ 43.548,20 ha (rừng tự nhiên 11.932,52 ha, rừng trồng 28.235,49 ha, đất chưa có rừng 3.380,19 ha); sản xuất 96.497,45 ha (rừng tự nhiên 13.468,59 ha, rừng trồng 70.163,22 ha, đất chưa có rừng 12.865,64 ha). Diện tích ngoài quy hoạch 03 loại rừng 482,74 ha (rừng tự nhiên 345,20 ha và rừng trồng bán ngập 137,54 ha).

Hà My

Bạn đang đọc bài viết Bình Phước: Triển khai rà soát, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới