Thứ ba, 16/07/2024 11:17 (GMT+7)
Chung tay bảo vệ rừng vì một hành tinh 'xanh'
Ngày Quốc tế về rừng được tổ chức vào ngày 21/3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức tầm quan trọng của rừng, đồng thời khuyến khích các quốc gia cần có trách nhiệm trong việc phục hồi lại những cách rừng đã mất.