Thứ bảy, 04/02/2023 13:11 (GMT+7)
Bước tiến mới trong cải cách thủ tục BHXH
Đến nay, đã có 15 dịch vụ công trực tuyến của Bảo hiểm xã hội tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia - đây cũng là các dịch vụ công có liên quan tới hàng chục triệu người dân tham gia BHXH và cộng đồng doanh nghiệp.