Thứ năm, 19/05/2022 12:04 (GMT+7)
VIASEE: Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy...
Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (VIASEE), là một trong những thành viên đầu tiên, tôi xin nhắc lại một kỷ niệm thú vị là Hội thảo khoa học chào mừng sự ra đời của VIASEE được tổ chức vào tháng 12/1999.