Chủ nhật, 23/06/2024 14:59 (GMT+7)
Đồng Nai: Chuyền đổi số còn nhiều khó khăn
Hiện nhiều địa phương tại Đồng Nai đã thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc để thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn. Tuy nhiên, do là vấn đề mới nên trong quá trình thí điểm, triển khai các công việc liên quan đến chuyển đổi số còn gặp nhiều khó khăn.