Thứ năm, 18/07/2024 09:49 (GMT+7)
Thứ hai, 02/01/2023 07:00 (GMT+7)

Tuổi trẻ Thanh Hóa: Tiên phong, khát vọng cùng quê hương đất nước thịnh vượng

Theo dõi KTMT trên

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, tuổi trẻ Thanh Hóa đang có những đóng góp quan trọng để xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phóng viên Tạp chí Kinh tế Môi trường đã trao đổi với anh Lê Văn Châu, tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn về sứ mệnh của tuổi trẻ với sự phát triển của quê hương và đất nước.

PV: Công tác thanh niên trong thời gian qua có nhiều nét mới, mang lại hiệu quả tích cực, diễn ra liên tục, xuyên suốt trong toàn tỉnh. Anh có thể cho biết những kết quả cụ thể như thế nào?

Anh Lê Văn Châu: Trong thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sự tạo điều kiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, sở, ban, ngành, đoàn thể xã hội, các tầng lớp thanh niên đã phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động, chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn thường xuyên được đổi mới, tăng tính hiệu quả, hấp dẫn, ngày càng đáp ứng và phù hợp nhu cầu và các đối tượng thanh niên.

Tuổi trẻ Thanh Hóa: Tiên phong, khát vọng cùng quê hương đất nước thịnh vượng - Ảnh 1
Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh tặng bức trướng cho tuổi trẻ Thanh Hóa với dòng chữ " Khát vọng - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Các phong trào hành động được đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong phương thức triển khai, phù hợp với tình hình thực tiễn, có sự phát triển về quy mô, hiệu quả, bảo đảm tính định hướng, dẫn dắt như: Phong trào thanh niên tình nguyện đã thể hiện rõ vai trò xung kích của thanh niên trong các hoạt động, là điểm nhấn trong các hoạt động của tổ chức đoàn, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 40.000 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 7 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, với 37.508 công trình, phần việc thanh niên được triển khai thực hiện, tổng giá trị ước tính trên 59 tỷ đồng; Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được các cấp bộ đoàn chú trọng triển khai, từng bước đi vào thực tiễn và thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong đoàn viên thanh niên với 132.200 ý tưởng, sáng kiến được cán bộ ĐVTN đề xuất, trong đó có 329 giải pháp, sáng kiến, ý tưởng được triển khai ứng dụng trong thực tiễn, làm lợi cho địa phương, đơn vị trên 30 tỷ đồng; Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc  được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tốt.

Các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên như: Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã thể hiện rõ vai trò của tổ chức đoàn trong hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp với 450.215 đoàn viên thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, 37.168 lao động trẻ được giới thiệu việc làm, công tác hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế được triển khai hiệu quả, đến nay dư nợ của Đoàn thông qua chương trình ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội đạt 1.496,6 tỷ đồng tăng 751,6 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Quỹ tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quản lý được duyệt 50 tỷ đồng.

PV: Vai trò của Đoàn trong việc hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp được thể hiện như thế nào? Thanh Hóa có bao nhiêu doanh nghiệp do cán bộ đoàn khởi nghiệp?

Anh Lê Văn Châu: Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có 3.028 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 800 mô hình “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp”. Xác định rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, trong những năm qua BTV Tỉnh đoàn đã triển khai có hiệu quả phong trào thanh niên khởi nghiệp thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể như:

Tuổi trẻ Thanh Hóa: Tiên phong, khát vọng cùng quê hương đất nước thịnh vượng - Ảnh 2
Nước mắm Bông Sen là một trong những ý tưởng khởi nghiệp năm 2022 do đoàn viên Nguyễn Tiến Phúc làm chủ dự án.

Một là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của địa phương về vấn đề khởi nghiệp trong giai đoạn hiện nay; tuyên truyền về các gương điển hình thanh niên khởi nghiệp thành công trong và ngoài tỉnh để thanh niên học tập thông qua các ấn phẩm sách, báo chí, qua các phương tiện truyền thông của đoàn.

Hai là, tạo các sân chơi khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên như: phát động phong trào “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp'' trong cán bộ ĐVTN, doanh nhân trẻ; triển khai mô hình “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp'', tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa”, giai đoạn 2017 – 2022, mỗi năm 02 cuộc thi thu hút hơn 2000 ý tưởng, đề án khởi nghiệp tham gia; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp kiến thức, chuyển giao tiến bộ KHKT cho thanh niên...vv.

Ba là, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, lập nghiệp, khởi nghiệp thông qua triển khai: Nguồn vốn vay chính sách ủy thác cho tổ chức Đoàn quản lý đã 1.032 tỷ đồng triển khai tại 26/27 huyện, thị, thành  Đoàn cho hơn 26.000 hộ vay vốn; nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn mà Tỉnh đoàn đang quản lý là 2,350 tỷ đồng, cho 27 dự án thanh niên vay mở rộng và phát triển kinh tế, giúp tạo việc làm cho gần 200 lao động; nguồn vốn vay Đề án Chương trình tín dụng ưu đãi khởi nghiệp trong ĐVTN giai đoạn 2020 – 2022 với tổng nguồn vốn vay được duyệt 50 tỷ đồng.

Bốn là, tuyên dương, nhân rộng các gương thanh niên điển hình tiên tiến trong phong trào khởi nghiệp, xét chọn và đề cử thanh niên tham gia giải thưởng Lương Định Của hàng năm; diễn đàn trí thức trẻ; diễn đàn thanh niên khởi nghiệp..

PV: Quan điểm phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa là không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế. Vậy tuổi trẻ xứ Thanh có vai trò như thế nào trong vấn đề này ?

Anh Lê Văn Châu: Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường là quan điểm phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa. Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ cùng với các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trên, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tích cực trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Tuổi trẻ Thanh Hóa: Tiên phong, khát vọng cùng quê hương đất nước thịnh vượng - Ảnh 3
Anh Lê Văn Châu (áo xanh) cùng ông Lê Đức Giang, PCT UBND tỉnh Thanh Hóa trong hoạt động làm sạch biển nhân ngày Môi trường thế giới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan điểm phát triển bền vững của tỉnh đến đông đảo cán bộ, ĐVTN thông qua các kênh truyền thông trong và ngoài Đoàn nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ ĐVTN và hướng các hoạt động Đoàn nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Các cấp bộ đoàn đã thành lập và nhân rộng các đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường; các đội hình TNTN kết hợp hướng dẫn du lịch, văn  hóa và nhắc nhở hành vi vi phạm vệ sinh, môi trường, giao thông, văn hóa ứng xử nơi công cộng; tiếp tục triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Hãy làm sạch biển”, “Hành trình thứ hai của lốp xe”; Xây dựng nhân rộng các mô hình hiệu quả trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như: Chợ, khu chung cư, trường học không rác thải nhựa, lít ánh sáng cho bản làng nông thôn mới…

PV: Hiện nay đội ngũ cán bộ Đoàn ở các cấp xã, huyện là thiếu và yếu. Để giải bài toán này, tỉnh Đoàn Thanh Hóa sẽ có những biện pháp, hành động cụ thể như thế nào thưa anh?

Anh Lê Văn Châu: Hiện nay việc bố trí “đầu ra” cho cán bộ Đoàn quá tuổi theo quy chế cán bộ Đoàn ở cấp xã gặp rất nhiều khó khăn. Xuất hiện tình trạng “khuyết thiếu” và “già hóa” nhưng chưa kịp thời bổ sung, kiện toàn. Để giải bài toán này, trong thời gian tới BTV Tỉnh đoàn sẽ triển khai những biệp pháp khắc phục, tháo gỡ, cụ thể:

Tuổi trẻ Thanh Hóa: Tiên phong, khát vọng cùng quê hương đất nước thịnh vượng - Ảnh 4
Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên - Đoàn viên cơ sở là lực lượng mũi nhọn và tiên phong trong việc ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. Anh Lê Văn Châu cùng đoàn viên cở sở giúp dân thu hoạch lúa do bảo Noru gây ra.

Tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn cấp huyện, xã. Cấp ủy các huyện, thị, thành phố và Đảng ủy trực thuộc cần có hướng tổ chức, lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng hợp lý để trong tương lai có được đội ngũ cán bộ Đoàn cấp huyện, xã đáp ứng yêu cầu của thời đại, góp phần đưa phong trào của Đoàn địa phương, đơn vị ngày càng phát triển, góp phần vào kết quả chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh.

Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở và bí thư chi đoàn. Không ngừng đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận, kỹ năng cho cán bộ Đoàn cấp huyện theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra ở các huyện, xã. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nâng cao kỹ năng cho cán bộ Đoàn cấp huyện, xã.

Chủ động phát hiện, động viên các đồng chí đoàn viên là công chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, đảng viên trẻ, cán bộ trẻ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, công an viên, đoàn viên làm kinh tế giỏi trên địa bàn... giới thiệu làm bí thư, phó bí thư chi đoàn. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở thông qua việc bố trí kiêm nhiệm các chức danh cấp xã khác.

PV: Theo Nghị quyết số 58 - NQ/TW ngày 05/8/2020 về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, và Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội về “Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa”. Tuổi trẻ Thanh Hóa sẽ có những hành động cụ thể như thế nào để cùng cán bộ, nhân dân toàn tỉnh từng bước đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước thưa anh?

Anh Lê Văn Châu: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 58 - NQ/TW ngày 05/8/2020 về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, và Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội về “Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa” có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào TTN toàn tỉnh. Để góp phần cùng cán bộ, nhân dân toàn tỉnh từng bước đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước, Tuổi trẻ Thanh Hóa sẽ có những hành động cụ thể như sau:

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, xây dựng thế hệ trẻ tỉnh Thanh Hóa có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, khát vọng vươn lên thông qua việc xây dựng, triển khai Đề án “tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2022-2027”.

Tuổi trẻ Thanh Hóa: Tiên phong, khát vọng cùng quê hương đất nước thịnh vượng - Ảnh 5
Uống nước nhớ nguồn - Là một trong những truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, đang được tuổi trẻ xứ Thanh gìn giữ và vun đắp.

Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với xây dựng, triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia vào Chương trình chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2022-2027”.

  Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình đồng hành khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khát khao khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên. Phấn đấu đến 2027, có 100 dự á khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ; tổng nguồn vốn vay ủy thác đạt trên 2.000 tỷ đồng; đề xuất tăng nguồn vốn vay thuộc chương trình ưu đãi hỗ trợ thah niên khởi nghiệp đạt trên 100 tỷ đồng; có 500 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh được thành lập mới do thanh niên làm chủ.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền gắn với xây dựng, triển khai Đề án “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh  niên do Đoàn làm nòng cốt giai đoạn 2022-2027”.

Xin chân thành cảm ơn anh !

Hoàng Đức

Bạn đang đọc bài viết Tuổi trẻ Thanh Hóa: Tiên phong, khát vọng cùng quê hương đất nước thịnh vượng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bộ Công an có 2 tân Thứ trưởng
Sáng 17/7/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Tin mới