Thứ sáu, 24/05/2024 07:42 (GMT+7)
Thứ hai, 01/03/2021 07:00 (GMT+7)

Từ ngày 1/3, thực hiện Tổng điều tra kinh tế 2021 trên toàn quốc

Theo dõi KTMT trên

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là một trong 3 cuộc tổng điều tra hết sức quan trọng do ngành thống kê thực hiện sẽ cung cấp số liệu toàn bộ các ngành kinh tế; giúp phản ánh quy mô GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế trong GDP.

Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, từ ngày 1/3/2021, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chính thức tiến hành tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước.

Bắt đầu từ ngày 1/3/2021 - 30/5/2021 sẽ tiến hành thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên.

Từ ngày 1/3, thực hiện Tổng điều tra kinh tế 2021 trên toàn quốc - Ảnh 1

Từ ngày 1/7/2021 - 30/7/2021 sẽ tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Dự kiến kết quả sơ bộ Tổng điều tra sẽ công bố vào tháng 12/2021 và công bố kết quả chính thức vào quý II/2022.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện thông qua hình thức thu thập thông tin qua phiếu Web-form và phiếu CAPI (sử dụng phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động), sau đó toàn bộ dữ liệu điều tra từ phiếu Web-form, phiếu CAPI và dữ liệu điều tra của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung tổng điều tra và được xử lý để tổng hợp kết quả điều tra.

Mục đích của cuộc tổng điều tra để đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương.

Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu GDP, GRDP năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia.

Đồng thời, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương nhấn mạnh đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau bao gồm tất cả các đơn vị kinh tế: doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Do đó, việc đổi mới theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, cải tiến về nội dung, quy trình, cách thức triển khai là rất cần thiết vừa nhằm đảm bảo chất lượng nguồn thông tin vừa giảm kinh phí thực hiện.

Hoài Thu

Bạn đang đọc bài viết Từ ngày 1/3, thực hiện Tổng điều tra kinh tế 2021 trên toàn quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới