Thứ năm, 22/02/2024 07:33 (GMT+7)
Nguồn vốn 16.000 tỉ đồng trả lương ngừng việc cho người lao động
Theo Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Chính phủ, NHNN chủ trì phối hợp với các Bộ: LĐTB&XH, Tài chính, KH&ĐT, BHXH Việt Nam hướng dẫn và cho NHCSXH vay tái cấp vốn khoảng 16.000 tỉ đồng với lãi suất 0% để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc cho người lao động.