Thứ sáu, 24/05/2024 07:36 (GMT+7)
Thứ hai, 26/02/2024 11:49 (GMT+7)

Thanh Hóa: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về định mức, đơn giá và cung ứng VLXD cho các dự án

Theo dõi KTMT trên

Tỉnh Thanh Hóa đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng và khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng (VLXD) cho các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng trên địa bàn.

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã có nhiều chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Đối với tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các công trình lớn, trọng điểm, quan trọng.

Thanh Hóa: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về định mức, đơn giá và cung ứng VLXD cho các dự án - Ảnh 1
Tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc đấu giá các mỏ để đáp ứng kịp thời VLXD cho các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đã tạo ra những chuyển biến tích cực, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Sở Xây dựng, sở TN&MT cùng các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý định mức, giá xây dựng, quản lý VLXD thông thường đối với các dự án đầu tư xây dựng, nhất là các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng VLXD cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia và chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc tổ chức xác định và công bố giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn. Đồng thời để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Công văn số 2285/UBND-CN ngày 22/02/2024 yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp.

Thanh Hóa: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về định mức, đơn giá và cung ứng VLXD cho các dự án - Ảnh 2
Tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ tiếp tục công bố các chỉ số giá liên quan, trong đó có giá VLXD.

Theo đó, giao Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, khu vực, Trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại các văn bản đã ban hành trước đây, liên quan đến công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản, thực hiện phương án đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công dự án, công trình trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước...

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công đảm bảo kịp thời, đầy đủ, phù hợp, đúng quy định của pháp luật. Cập nhật đầy đủ dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng. Chủ động phối hợp triển khai lập, ban hành định mức đặc thù tại địa phương (nếu có) theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp trên địa bàn, đảm bảo đủ vật liệu theo tiến độ cho nhu cầu thi công của các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh xem xét chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp (trong đó có các dự án đầu tư khai thác khoáng sản) đảm bảo quy định của pháp luật. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa phục vụ các dự án đầu tư xây dựng và phục vụ khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường. Tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch đấu giá các mỏ, ưu tiên đấu giá các mỏ đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng và các mỏ nằm gần khu vực có các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng, để đáp ứng đủ, kịp thời nguồn vật liệu cho các công trình trên địa bàn tỉnh.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến trồng rừng thay thế, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính phối hợp, đôn đốc các đơn vị sản xuất các loại VLXD thuộc diện kê khai giá theo luật giá phải thực hiện kê khai giá và gửi kết quả về cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Thực hiện công khai giá các loại VLXD thuộc danh mục kê khai giá trên địa bàn tỉnh trên website của Sở Tài chính (khi có sự thay đổi về giá) sau khi nhận được đề nghị của UBND huyện, thị xã, thành phố.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát các mỏ khoáng sản đất, đá, cát mới (kể cả các mỏ cát nhiễm mặn tại các cửa sông, cửa biển làm vật liệu san lấp) để bổ sung vào quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương bổ sung vào quy hoạch tỉnh nếu đủ điều kiện. UBND các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc tiếp tục chỉ đạo rà soát các khu vực rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, phát hiện các khu vực rừng hiện trạng nghèo kiệt, không còn đủ tiêu chí, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi sang rừng sản xuất để có đủ điều kiện đưa các khu vực này vào quy hoạch mỏ vật liệu phục vụ công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn việc kê khai, tiếp nhận biểu mẫu kê khai giá hàng hóa dịch vụ đặc thù đến các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất VLXD (đất, cát, đá) trên địa bàn. Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các đơn vị vi phạm. Tiến hành khảo sát, điều tra giá VLXD trên địa bàn và báo cáo kết quả khảo sát giá gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20 tháng cuối quý...

Đình Đông

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về định mức, đơn giá và cung ứng VLXD cho các dự án. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới