Thứ bảy, 02/12/2023 02:57 (GMT+7)
Thứ hai, 07/08/2023 11:36 (GMT+7)

Thanh Hóa: Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW

Theo dõi KTMT trên

Cùng với việc thể chế hóa Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 03/02/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ban hành Chương trình hành động số 11-Ctr/TU ngày 28/02/2021 thực hiện Nghị quyết; UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 về Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ và thực hiện Chương trình hành động số 11-Ctr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thanh Hóa: Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW - Ảnh 1
Phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nhiệm vụ luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa tập trung lãnh, chỉ đạo nhằm thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW.

Cùng với việc thể chế hoá Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và đạt được kết quả tích cực.

Kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá cao, tốc độ tăng GRDP bình quân hàng năm trong giai đoạn 2021-2023 ước đạt 6,96% (năm 2021 đạt 9,44%, năm 2022 đạt 12,4%, năm 2023 ước đạt 7,29%), trong nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước; quy mô GRDP (theo giá trị hiện hành) năm 2023 ước đạt 282.735 tỉ đồng, gấp 1,5 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước và cao nhất các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 3.144 USD/người, gấp 1,42 lần năm 2020.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 3 năm 2021-2023 ước đạt 132.418 tỉ đồng, vượt dự toán Trung ương giao hằng năm, trong đó năm 2022 đạt 51.173 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ 9 cả nước. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm ước đạt 11,3%, cao hơn so với mục tiêu Nghị quyết. Chất lượng hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chế độ, chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời và đầy đủ. Năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo ước còn 3,79% (giảm 1,5% trong các năm 2022-2023) và đạt mục tiêu Nghị quyết.

Bên cạnh đó, lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được cũng cố vững chắc.

Đình Đông

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 12/2023
Tháng 12, ngân hàng Agribank vẫn giữ nguyên mức lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn. Theo đó, khung lãi suất được áp dụng cho khách hàng cá nhân về trong khoảng 3 - 5,3%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.