Thứ tư, 21/02/2024 21:47 (GMT+7)
Thứ tư, 22/11/2023 10:55 (GMT+7)

Đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm Quốc gia đường dây 500kV Nam Định I - Thanh Hóa

Theo dõi KTMT trên

Dự án Đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 24/10/2023. Đây là một trong những dự án trọng điểm, có tính chất đặc biệt quan trọng của quốc gia

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về công tác tổ chức triển khai thực hiện dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Yên Định trực tiếp hoặc phân công 01 Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo toàn bộ các công việc thuộc trách nhiệm của UBND huyện trong triển khai thực hiện dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa để đảm bảo tính thống nhất, bao quát, liên tục trong chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ thi công thực hiện dự án. Yêu cầu UBND các huyện Hà Trung, Thiệu Hóa khẩn trương thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án trong tháng 11/2023.

Đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm Quốc gia đường dây 500kV Nam Định I - Thanh Hóa - Ảnh 1
Toàn cảnh buổi làm việc.

Về việc cập nhật, bổ sung dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đối với việc rà soát, cập nhật, bổ sung chỉ tiêu đất năng lượng vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có ý kiến chỉ đạo tại nhiều văn bản. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng phục vụ dự án và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm của các huyện Thiệu Hóa, Nga Sơn. Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thẩm định, báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nhận được văn bản báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phụ trách lĩnh vực.

Về công tác trích đo địa chính, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc khẩn trương hoàn thành công tác trích đo địa chính đối với phần diện tích đất bị ảnh hưởng bởi dự án, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trong tháng 11/2023. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký sử dụng đất thẩm định, phê duyệt hồ sơ trích đo dự án theo từng huyện trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, làm cơ sở để thực hiện công tác thu hồi đất và lập phương án bồi thường GPMB thực hiện dự án.

UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia chỉ đạo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, đơn vị tư vấn khi thiết kế chi tiết, cắm mốc trên thực địa và trong quá trình thi công thực hiện dự án, phối hợp chặt chẽ với các sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện: Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Yên Định và các đơn vị có liên quan, đảm bảo dự án phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hạ tầng trong khu vực và đúng quy định của pháp luật.

Về công tác báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, yêu cầu UBND các huyện: Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Yên Định và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc thực hiện việc báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh về lập báo cáo hàng tháng về tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, báo cáo rõ các nội dung công việc chưa hoàn thành, các khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc và xác định rõ các nội dung công việc, trình tự, thủ tục cần phải thực hiện trong thời gian tới; gửi Sở Công Thương trước ngày 15 hàng tháng.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Công Thương trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Ban Quản lý dự án, lập báo cáo theo dõi chung về tiến độ đầu tư 12 dự án công trình điện trên địa bàn tỉnh; trong đó nêu rõ các khó khăn, 4 vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 20 hàng tháng.

Hoàng Đức

Bạn đang đọc bài viết Đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm Quốc gia đường dây 500kV Nam Định I - Thanh Hóa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tin mới