Thứ ba, 21/05/2024 02:52 (GMT+7)
Thứ bảy, 14/05/2022 18:39 (GMT+7)

Sửa quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ nhiều thế hệ khi thu hồi đất ở Hà Nội

Theo dõi KTMT trên

Nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng 1 thửa đất ở bị thu hồi, mỗi hộ gia đình được giao 1 suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương và không vượt quá diện tích bị thu hồi.

Thông tin cho biết, theo quy định mới, trường hợp nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở bị thu hồi, thì mỗi hộ gia đình được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương và không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi.

Cụ thể, từ ngày 16/5/2022, thành phố Hà Nội áp dụng Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 26 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Sửa quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ nhiều thế hệ khi thu hồi đất ở Hà Nội - Ảnh 1
Hà Nội nới bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ nhiều thế hệ khi thu hồi đất.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi Khoản 2-Điều 26 quy định trường hợp đủ điều kiện được bồi thường bằng đất như trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng sinh sống trên một thửa đất ở thu hồi mà đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú.

Hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở bị thu hồi, mỗi hộ gia đình được giao 1 suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương và không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi (diện tích đất được giao đã bao gồm diện tích đất được bồi thường theo quy định tại Điều 7 quy định này).

Những trường hợp mỗi hộ được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tối thiểu tại địa phương vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi. Phần diện tích đất tái định cư vượt diện tích đất ở bị thu hồi phải tính tiền sử dụng đất theo giá đất khi giao đất tái định cư nhân hệ số điều chỉnh K theo quy định tại Điểm b-Khoản 3-Điều 7.

Theo quy định cũ tại Khoản 2-Điều 26 của Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017, đối với trường trường hợp hộ gia đình có nhiều cặp vợ chồng hoặc đông nhân khẩu (có từ 7 nhân khẩu trở lên) ăn ở thường xuyên tại địa chỉ giải phóng mặt bằng từ trước khi có thông báo thu hồi đất và có diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn hoặc bằng tổng của hạn mức giao đất ở mới tối đa cộng với hạn mức giao đất ở tối thiểu tại địa phương sẽ được giao thêm 1 suất đất tái định cư với diện tích bằng hạn mức giao đất ở mới tối thiểu tại địa phương.

Hà Nội sửa quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 26 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29-3-2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, UBND thành phố sửa đổi Khoản 2 Điều 26 quy định trường hợp đủ điều kiện được bồi thường bằng đất như sau: Trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng sinh sống trên một thửa đất ở thu hồi mà đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi, thì mỗi hộ gia đình được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương và không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi (diện tích đất được giao đã bao gồm diện tích đất được bồi thường theo quy định tại Điều 7 quy định này).

Trường hợp mỗi hộ được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tối thiểu tại địa phương vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi, phần diện tích đất tái định cư vượt diện tích đất ở bị thu hồi phải tính tiền sử dụng đất theo giá đất khi giao đất tái định cư nhân hệ số điều chỉnh K theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 7 quy định này.

Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5/2022.

Bùi Hằng

Bạn đang đọc bài viết Sửa quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ nhiều thế hệ khi thu hồi đất ở Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới