Thứ năm, 28/10/2021 11:38 (GMT+7)
Thứ ba, 07/09/2021 13:05 (GMT+7)

Sớm hoàn thiện các chính sách về quản lý và xử lý chất thải rắn

Tháng 10/2021, Bộ TN&MT sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường… Trong đó bao gồm các nội dung liên quan đến quản lý chất thải rắn.

Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) vừa ra Quyết định 1560/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

Theo đó, để triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại chỉ thị số 41/CT-TTg, Bộ TN&MT sẽ tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản có nội dung liên quan đến quản lý chất thải rắn; xây dựng, hoàn thiện và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải; các hướng dẫn kỹ thuật về thu gom, phân loại rác thải tại nguồn.

Sớm hoàn thiện các chính sách về quản lý và xử lý chất thải rắn - Ảnh 1
Dự kiến trong tháng 10/2021 Bộ TN&MT sẽ trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường liên quan đến quản lý chất thải rắn. 

Dự kiến vào tháng 10/2021, Bộ TN&MT sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trong đó bao gồm các nội dung liên quan đến quản lý chất thải rắn; các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải; tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý rác thải.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, trong đó có nội dung về định hướng vị trí, quy mô các khu xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tập trung cấp vùng, cấp quốc gia. Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật đối với việc cải tạo, nâng cấp và xử lý ô nhiễm môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh, các khu vực bị ô nhiễm do rác thải gây ra, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Các hoạt động thanh kiểm tra công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi toàn quốc sẽ được tiến hành thường xuyên hàng năm.

Sớm hoàn thiện các chính sách về quản lý và xử lý chất thải rắn - Ảnh 2
Hiện trường một vụ phát hiện chôn lấp rác thải rắn trái phép tại Hà Nam vừa được Công an tỉnh phát hiện vào tháng 8/2021.

Đối với các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường, dự kiến trong năm 2021, Bộ TN&MT sửa đổi QCVN 61-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt theo hướng ban hành chung một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải công nghiệp, trong đó có quy định về khí thải lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

Các quy định kỹ thuật về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt sẽ được ban hành chung trong một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải, bao gồm lò đốt chất thải công nghiệp, lò đốt chất thải rắn y tế và lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, thực hiện trong năm 2021.

Cùng với việc nêu rõ các nội dung cần thực hiện, Bộ TN&MT cũng phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng đơn vị trực thuộc Bộ.

Hà Nam

Bạn đang đọc bài viết Sớm hoàn thiện các chính sách về quản lý và xử lý chất thải rắn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Trách nhiệm thu hồi, tái chế sản phẩm được quy định ra sao?
Từ ngày 1/1/2022, theo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi thì các nhà sản xuất, nhập khẩu ở Việt Nam sẽ phải chịu trách nhiệm đến hết vòng đời của sản phẩm, kể cả, khi chúng đã trở thành rác. Vậy trách nhiệm thu hồi, tái chế sản phẩm được quy định ra sao?
Hà Nội: Nỗ lực đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước
Nguồn nước là một tài nguyên quý giá, có ảnh hưởng quan trọng và quyết định đến đời sống của người dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc đảm bảo an ninh nguồn nước là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết.

Tin mới