Thứ hai, 17/06/2024 01:28 (GMT+7)
Đà Nẵng: Đến năm 2030, 100% siêu thị, TTTM sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường
TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm 7 – 10% mức tiêu hao nguyên vậy liệu của các ngành sản xuất, 100% khu, cụm công nghiệp, làng nghề được nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững, 100% siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường.