Thứ ba, 19/10/2021 22:58 (GMT+7)
Mô hình mới thu gom rác trên sông
Hệ thống thu gom tự động rác nổi trên sông Cần Thơ do TOC nghiên cứu, nhằm ngăn chặn và thu gom rác thải nhựa trôi nổi trên sông Cần Thơ, tạo được an toàn cho nguồn mặt lại tạo thêm vẽ mỹ quan vùng đô thị sông nước.