Thứ năm, 23/05/2024 01:37 (GMT+7)
Đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, SHB hợp tác toàn diện với VINASME
Ngày 10/06/2020, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp Hội viên của VINASME nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả.