Thứ tư, 21/02/2024 21:36 (GMT+7)
Thứ hai, 11/12/2023 06:14 (GMT+7)

Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Lai Châu thông qua 24 Nghị quyết quan trọng

Theo dõi KTMT trên

Từ ngày 5 đến 8/12, HĐND tỉnh Lai Châu khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 19 với nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, HĐND tỉnh Lai Châu đã xem xét thông qua 24 dự thảo Nghị quyết gồm 10 dự thảo Nghị quyết thường kỳ và 14 dự thảo Nghị quyết chuyên đề do Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu và UBND tỉnh Lai Châu trình.

Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Lai Châu thông qua 24 Nghị quyết quan trọng - Ảnh 1
Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh Cổng TTĐT Lai Châu.

Các Nghị quyết có nhiều nội dung rất quan trọng, phạm vi tác động rộng, liên quan đến phát triển của tỉnh và đời sống Nhân dân đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu cho chủ trương.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng thông qua các Tờ trình dự thảo Nghị quyết và Báo cáo thẩm tra như: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023, kế hoạch năm 2024; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Lai Châu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024.

Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 của Chánh án TAND tỉnh Lai Châu;

Báo cáo quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; dự toán thu ngân sách và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024;

Nổi bật như Nghị quyết dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; Tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 trên địa bàn tỉnh;

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Lai Châu cũng tiến hành bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Trì, nguyên Chánh Thanh Tra tỉnh do có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Đồng thời, HĐND tỉnh Lai Châu miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND tỉnh Lai Châu đối với ông Đinh Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ do ông Đinh Quang Tuấn, Giám đốc Sở Ngoại vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phong Thổ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngoài ra, kỳ họp cũng đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Quốc Khanh - Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu.

24 Nghị quyết được HĐND tỉnh Lai Châu thông qua:

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024.

Nghị quyết quyết định tổng số biên chế công chức; phê duyệt tổng số lượng người làm việc; hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và biên chế trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh Lai Châu năm 2024.

Nghị quyết quyết định tổng số biên chế công chức; phê duyệt tổng số lượng người làm việc; hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và biên chế trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh Lai Châu năm 2024.

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

Nghị quyết phân bổ, bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố để thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư các dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quy định về một số chính sách đặc thù trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng; thăm hỏi khi ốm đau; phúng viếng trong tang lễ; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết nguyên đán, ngày thương binh liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông liên vùng Pa Vệ Sủ - Pa Ủ, huyện Mường Tè đã được phê duyệt theo Nghị quyết 41/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường giao thông các xã Pa Vệ Sủ, Pa Ủ huyện Mường Tè.

Nghị quyết giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

Nghị quyết phê duyệt danh sách thôn, bản có đông đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù thuộc đối tượng đầu tư Tiểu dự án 1 thuộc dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2023, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quy định định mức chi ngân sách nhà nước, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn các dự án, kế hoạch, nhiệm vụ, phương án sản xuât nông nghiệp và các ngành nghề lĩnh vực khác thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết chấp thuận danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đường liên xã Khun Há - Bản Bo, huyện Tam Đường.

Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND, ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2024.

Đức Mậu

Bạn đang đọc bài viết Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Lai Châu thông qua 24 Nghị quyết quan trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tin mới