Thứ tư, 22/05/2024 23:44 (GMT+7)
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Cải tạo môi trường do khai thác khoáng sản gây ra
Triển khai tập trung thực hiện chính sách thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 3 Điều 84 Luật khoáng sản và Nghị định số 203/2013/NĐ-CP, trong những năm qua Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.