Thứ ba, 16/07/2024 11:03 (GMT+7)
Hổ: Thần thú dũng mãnh trong tiềm thức người Việt
Trong tín ngưỡng dân gian của người Việt, hổ là một biểu tượng bao gồm rất nhiều lớp văn hóa. Con hổ biểu tượng của sự hùng cường, thể hiện sức mạnh vô song được người dân sùng bái thờ cúng tại một số đình chùa, miếu mạo.