Thứ năm, 25/07/2024 07:34 (GMT+7)
  Thứ năm, 23/09/2021 15:48 (GMT+7)

  Hà Nội điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021

  Theo dõi KTMT trên

  Tại kỳ họp thứ hai, HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021.

  Theo thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, trên cơ sở rà soát yêu cầu sử dụng đất phát sinh trong năm, thành phố quyết định điều chỉnh, đưa ra khỏi danh mục đã duyệt 17 dự án thu hồi đất năm 2021 với diện tích 49,21 ha và 10 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 14,19 ha.

  Bên cạnh đó, thành phố đã bổ sung danh mục 623 dự án thu hồi đất với diện tích 1.942,9 ha và 352 dự án chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 486,11 ha.  

  Tiêu chí để bổ sung danh mục được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Đất đai và hướng dẫn của Trung ương và qua rà soát xác định các dự án không triển khai hoặc chưa triển khai trong năm 2021.

  Hà Nội điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021 - Ảnh 1
  Hà Nội quyết định đưa ra khỏi danh mục đã duyệt 17 dự án thu hồi đất năm 2021 với diện tích 49,21 ha. (Ảnh minh họa)

  Theo UBND thành phố Hà Nội, đến hết ngày 15/7/2021, số dự án thu giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của thành phố là 151 dự án, diện tích là 483,18 ha.

  Số dự án Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đang thực hiện thu hồi đất là 706 dự án với diện tích 1.833,26 ha.

  Như vậy, kết quả thu hồi đất đến nay trên địa bàn Hà Nội là 857 dự án với diện tích 2,316,44 ha, đạt 49,3% kế hoạch thu hồi đất năm 2021 theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND thành phố.

  Trên cơ sở đó, kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án thu hồi đất được áp dụng trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bố dự toán ngân sách thành phố năm 2021 của HĐND thành phố.

  Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2021.

  Trong năm thực hiện, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tinh cấp thiết của từng dự án.

  Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND thành phố thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

  Nguyễn Luận

  Bạn đang đọc bài viết Hà Nội điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

  Tin mới