Thứ hai, 11/12/2023 23:31 (GMT+7)
Tháng Tám trên quê hương cách mạng Tân Trào lịch sử
Tân Trào - căn cứ địa cách mạng của cả nước, nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại quyết định vận mệnh dân tộc, mặc dù đã 75 năm trôi qua, nhưng với người dân ở xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) những sự kiện lịch sử trong cách mạng Tháng Tám diễn ra tại địa phương vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức và được người dân nơi đây truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.