Thứ tư, 22/09/2021 09:42 (GMT+7)
Thứ sáu, 04/09/2020 06:15 (GMT+7)

Đề xuất về kinh phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đề xuất về kinh phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh 1
Ảnh minh họa.

Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung chi, mức chi cụ thể đối với các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

Chi xây dựng, duy trì, cập nhật các cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật và cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý được các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật hiện hành.

Chi xây dựng, biên soạn tài liệu cung cấp thông tin pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực hiện theo quy định về chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Chi tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Chi tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chi thuê chuyên gia tư vấn pháp luật (không bao gồm cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước) độc lập với cơ quan có trách nhiệm trả lời doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Tối đa 1.000.000 đồng/lần (lấy ý kiến bằng văn bản).

Chi dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực hiện theo mức chi dịch thuật quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị; in và mua các ấn phẩm, sách, tài liệu tuyên truyền thực hiện theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành và phải dược cấp có thẩm quyền phê duyệt bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm.

KL

Bạn đang đọc bài viết Đề xuất về kinh phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tin mới