Thứ ba, 28/05/2024 23:27 (GMT+7)
Thứ bảy, 13/04/2024 09:08 (GMT+7)

Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc: Tăng cường công tác Bảo vệ môi trường bằng việc ban hành quy chế

Theo dõi KTMT trên

Việc chủ đầu tư ban hành quy chế bảo vệ môi trường nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, đảm bảo phát thải từ các doanh nghiệp không vượt quá tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về bảo vệ môi trường.

Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải

Hoạt động kinh tế sản xuất tại các cụm công nghiệp (CCN), làng nghề giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế.

Theo phương án xử lý nước thải các cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh phải khẩn trương đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo đồng bộ hệ thống thu gom nước thải (bao gồm cả nước thải sản xuất và sinh hoạt), tách riêng với hệ thống thu gom và thoát nước mưa.

Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc: Tăng cường công tác Bảo vệ môi trường bằng việc ban hành quy chế - Ảnh 1
Chủ đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung

Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc với diện tích 19,6 ha nằm trên địa bàn phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên. CCN này được đầu tư xây dựng từ năm 2013 do công ty Cổ phần tư vấn và Chuyển giao công nghệ quốc tế làm chủ đầu tư hạ tầng với tổng mức đầu tư trên 85 tỷ đồng. Đến nay cụm công nghiệp này tỷ lệ lấp đầy đã đạt hơn 90%.

Thực hiện quy định về quản lý nước thải cụm công nghiệp đơn vị chủ đầu tư đã cho triển khai xây dựng trạm xử lý nước thải thực hiện việc thu gom và xử lý nước thải của các nhà máy, cơ sở sản xuất trong cụm để xử lý trước khi thải ra môi trường. Trạm xử lý nước thải được triển khai xây dựng từ tháng 11/2022 với công suất 200 m3/ngày đêm. Đến nay, trạm đang trong quá trình hoạt động thử nghiệm.

Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc: Tăng cường công tác Bảo vệ môi trường bằng việc ban hành quy chế - Ảnh 2
Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc: Tăng cường công tác Bảo vệ môi trường bằng việc ban hành quy chế - Ảnh 3
Trạm đang trong quá trình hoạt động thử nghiệm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Tiến – trợ lý Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn và Chuyển giao công nghệ quốc tế cho biết: Chủ đầu tư đã nghiêm túc thực hiện những quy định về công tác bảo vệ môi trường đối với CCN được quy định cụ thể tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Một phần do CCN được xây dựng từ trước thời điểm Luật BVMT 2020 có hiệu lực do vậy có những hạng mục chưa đồng bộ. Nhưng khi Luật có hiệu lực chủ đầu tư đã đầu tư bổ sung Trạm xử lý nước thải.

“Với vai trò của chủ đầu tư, chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền đến các đơn vị doanh nghiệp trong CCN thực hiện việc BVMT; tuân thủ những quy định về xả thải vào hệ thống xử lý tập trung.

Nhiều doanh nghiệp cũng đã ý thức được trách nhiệm về bảo vệ môi trường khi hoạt động. Hiện nay đã 27 đơn vị, doanh nghiệp trong CCN thực hiện thủ tục đấu nối việc xả thải vào Trạm xử lý tập trung.

Đồng thời, trạm quan trắc online chủ đầu tư cũng đã hoàn thành để các thông số kỹ thuật về BVMT truyền trực tiếp về Sở TNMT quản lý. Tổng kinh phí đầu tư các hạng mục của trạm xử lý khoảng 6,5 tỷ đồng”. Ông Tiến cho biết thêm.

Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường 

Trước những vấn đề về bảo vệ môi trường và việc quản lý các nhà máy, cơ sở xuất trong CCN được hiệu quả, ngày 20/12/2023, Công ty cổ phần tư vấn và chuyển giao công nghệ Quốc Tế đã ban hành quy chế bảo vệ môi trường tại CCN số 3 cảng Đa Phúc.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả các chủ dự án/cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đầu tư vào cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc (chủ dự án/cơ sở) nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, đảm bảo phát thải từ các doanh nghiệp không vượt quá tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về bảo vệ môi trường.

Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc: Tăng cường công tác Bảo vệ môi trường bằng việc ban hành quy chế - Ảnh 4
Công ty cổ phần tư vấn và chuyển giao công nghệ Quốc Tế đã ban hành quy chế bảo vệ môi trường tại CCN số 3 cảng Đa Phúc.

Theo đó, nguyên tắc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc phải thực hiện thường xuyên, lấy phòng ngừa là chính, trong tất cả các giai đoạn: lập quy hoạch xây dựng, chuẩn bị đầu tư, xét duyệt dự án đầu tư, thi công xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thi công xây dựng dự án đầu tư và trong suốt quá trình hoạt động.

Đối với yêu cầu bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư vào CCN số 3 phải tuân thủ các quy định: Bố trí quy hoạch sử dụng đất của dự án hợp lý, phải đảm bảo diện tích đất được phủ xanh tối thiểu theo các Quy chuẩn xây dựng hiện hành. Thiết kế, bố trí mặt bằng nhà xưởng theo đúng phương án giảm thiều tác động môi trường đã cam kết trong hồ sơ môi trường đã được phê duyệt hoặc dự kiến trình duyệt.

Xây dựng hệ thống xử lý bụi, khí thải đảm bảo xử lý đạt các quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định. Trong quá trình sản xuất có hoạt động gây ra tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép, phải có biện pháp chống ồn đạt tiêu chuẩn quy định. Trên ống thoát khí thải của nhà máy phải có lỗ khoan để lấy mẫu khí. Các vị trí thoát khí thải phải được cấp phép theo quy định.

Thiết kế khu vực lưu chứa và phân loại rác thải phát sinh (bao gồm chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp, chất thải phế liệu và chất thải sinh hoạt) có tường bao, mái che, có dán nhãn và biển cảnh báo phòng ngừa và không được rò ri chất lỏng ra ngoài môi trường. Tiến hành phân loại rác ngay tại nguồn không để lẫn chất thải nguy hại cùng với chất thải không nguy hại trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý.

Doanh nghiệp xây dựng hệ thống thoát nước thải nội khu để thu gom và thoát nước thải (bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, nước đã qua sử dụng như: nước rửa xe, nước vệ sinh nhà xưởng, sân bãi, nước làm mát, nước từ hệ thống điều hòa...) phải được tách riêng hoàn toàn với hệ thống thu gom và thoát nước mưa. Đảm bảo đấu nối đúng và hoàn chỉnh hệ thống thoát nước vào hệ thống thoát nước của cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc.

Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc: Tăng cường công tác Bảo vệ môi trường bằng việc ban hành quy chế - Ảnh 5
Trạm xử lý nước thải sử dụng cộng nghệ hoá lý

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sơ bộ cục bộ để xử lý nước thải đạt giới hạn tiếp nhận của cụm công nghiệp (giới hạn tiếp nhận của CCN là bảng giới hạn các thông số và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải tiếp nhận vào Nhà máy xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp số 3, chi tiết thể hiện Bảng 1-đính kèm); nghiêm cấm xử lý nước thải bằng biện pháp pha loãng hoặc cho thẩm thấu vào đất.

Đối với các doanh nghiệp đấu nối nước thải vào Nhà máy nước thải tập trung cụm công nghiệp số 3, theo định kỳ 01-03 tháng/lần chủ đầu tư sẽ trung cầu kiểm tra chất lượng nước thải hoặc tại thời điểm bất kỳ nếu có nghi ngờ. Mẫu nước thải được lấy tại vị trí điểm tiếp nhận hộp kỹ thuật bên ngoài hàng rào của doanh nghiệp, kết quả phân tích phải đạt các thông số ô nhiễm phù hợp, việc lấy mẫu được thông qua biên bản lấy mẫu.

Không được phép khai thác và sử dụng nước ngầm, nước mặt trái phép khi chưa được cấp phép của Sở Tài nguyên và môi trường.

Đối với kho, bãi chứa quặng, than và các nguyên vật liệu khác phải đảm bảo có hệ thống thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, không được để tràn vào hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp số 3.

Ông Vũ Quốc Huy – Trưởng ban quản lý CCN số 3 cho biết: “Việc thực hiện theo quy chế đã được ban hành tại CCN số 3 sẽ góp phần tích cực trong công tác BVMT. Điều nay đòi hỏi các doanh nghiệp cũng cần nâng cao ý thức trong sản xuất, kinh doanh để giảm lượng phát thải chất nguy hại ra môi trường xung quanh. Chúng tôi cũng xây dựng tổ an ninh của CCN để thường xuyên kiểm tra các hoạt động xả nước thải có đúng theo quy chế”.

“Trong thời gian tới, BQL tiếp tục tuyên truyền đến các doanh nghiệp trong CCN về công tác BVMT theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục bổ sung cây xanh để hạn chế sự phát tán của khói bụi”. Ông Huy cho biết thêm.

Hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nhất là tại các khu vực phát sinh lượng nước thải lớn như cụm công nghiệp thì việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng xử lý nước thải là một trong những nhiệm vụ quan trọng được UBND tỉnh quán triệt các đơn vị triển khai.

Nguyên Mạnh

Bạn đang đọc bài viết Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc: Tăng cường công tác Bảo vệ môi trường bằng việc ban hành quy chế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới