Thứ năm, 29/02/2024 04:31 (GMT+7)
Sẽ thành lập Mạng lưới các khu Ramsar Việt Nam
Mạng lưới các khu Ramsar Việt Nam được thành lập sẽ là một diễn đàn kết nối các khu Ramsar, khu bảo tồn đất ngập nước của Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về bảo tồn, sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước.