Thứ năm, 18/04/2024 12:26 (GMT+7)
Nhiệm vụ khó khi thu ngân sách, cần nỗ lực cao
Dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hàng loạt tác động từ diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, nhiệm vụ thu ngân sách là khá nặng nề. Vì vậy, đòi hỏi ngành Thuế phải triển khai nhiều giải pháp nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu 2022.