Thứ bảy, 20/07/2024 19:17 (GMT+7)
Thứ tư, 19/06/2024 06:00 (GMT+7)

Công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo

Theo dõi KTMT trên

Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 1524/QĐ-BTNMT về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.

Theo đó, các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thay thế các thủ tục hành chính tương ứng trong Danh mục thủ tục hành chính cấp trung ương và cấp địa phương đã được công bố tại Quyết định số 1299/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Số hồ sơ thủ tục hành chính: 1.001371. Tên thủ tục hành chính: Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia - Cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo - Ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Số hồ sơ TTHC: 1.001371. Tên thủ tục hành chính :Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia - Cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh: gồm 02 thủ tục hành chính

Số hồ sơ TTHC: 1.005181. Tên thủ tục hành chính: Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử; Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển.

Số hồ sơ TTHC: 1.000705. Tên thủ tục hành chính: Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển.

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thay thế các thủ tục hành tương ứng trong Danh mục thủ tục hành chính cấp trung ương và cấp địa phương đã được công bố tại Quyết định số 1299/QĐBTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hà My

Bạn đang đọc bài viết Công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới