Thứ ba, 02/03/2021 20:45 (GMT+7)
Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sáng 1/2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp, sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân.