Thứ năm, 25/07/2024 08:21 (GMT+7)
Điều kiện cấp giấy chứng nhận, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp?
Theo luật hiện hành, Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định thì được bồi thường về đất.