Thứ bảy, 28/05/2022 10:45 (GMT+7)
Khẳng định thế đứng 'quốc gia biển'
Trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay, cần phải tiến ra biển lớn bằng việc sớm hoàn thiện các chuỗi hệ thống dịch vụ trên biển, các đô thị biển để góp phần khẳng định thế đứng của một “quốc gia biển” chứ không phải “quốc gia ven biển”.