Thứ bảy, 20/07/2024 03:35 (GMT+7)
Phía trước là tháng 10
Thủ tướng nói, “phía trước là tháng 10” khi cử tri Hải Phòng ca ngợi, “Chính phủ kiên cường trong điều hành, dù khó khăn chồng chất vì đại dịch Covid-19, vẫn không điều chỉnh các chỉ tiêu”.