Thứ ba, 21/05/2024 19:35 (GMT+7)
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Qua đó lấy ý kiến từ các cơ quan, tổ chức cá nhân.
Khuyến khích phát triển phương tiện giao thông 'xanh'
Bộ TN&MT vừa báo cáo Thủ tướng về giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí (ÔNKK) và giảm phát thải khí nhà kính (KNK) thông qua chính sách hỗ trợ phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng tái tạo. Theo đó, Bộ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; phân công các bộ, ngành liên quan thực hiện các quy định mới về kiểm soát ÔNKK, giảm phát thải KNK, hỗ trợ phát triển sản xuất và sử dụng các phương tiện giao thông