Thứ hai, 26/09/2022 22:13 (GMT+7)
Ngày 16/6, bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Theo chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ngày 16/6 Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua  Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.