Thứ tư, 08/02/2023 17:32 (GMT+7)
Thứ sáu, 25/11/2022 14:20 (GMT+7)

Quảng Nam: Truy thu gần 140 đồng đối với CIENCO 8

Theo dõi KTMT trên

Sau khi xử phạt hành chính 350 triệu đồng, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục buộc CIENCO 8 nộp gần 140 triệu đồng số tiền thu lợi bất hợp pháp vì hành vi khai thác đá ngoài phạm vi được cấp phép.

Quảng Nam: Truy thu gần 140 đồng đối với CIENCO 8 - Ảnh 1
Mỏ đá Hưng Long - Quảng Nam do Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 – CTCP thực hiện khai thác vi phạm nhiều quy định về tài nguyên và môi trường.

Ngày 23/11, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có dự thảo quyết định buộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 – CTCP (CIENCO 8) thực hiện khắc phục hậu quả do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Theo đó, CIENCO 8 bị buộc cải tạo, phục hồi môi trường tại dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường (mỏ đá Hưng Long) tại thôn Hòa Đông, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành); Thực hiện các giải pháp đưa khu vực đã khai thác (0,6ha) vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn.

Ngoài ra, doanh nghiệp này phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp trong lĩnh vực khoáng sản do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm đã gây ra gần 140 triệu đồng. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này. Nếu quá thời hạn mà CIENCO 8 không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, theo Tờ trình số 624/TTr-STNMT ngày 18/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi khai thác khoáng sản ngoài phạm vi cấp phép của CIENCO 8 thể hiện, CIENCO 8 được UBND tỉnh cấp phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng tại mỏ đá Hưng Long xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành theo Quyết định số 1257/QĐUBND ngày 07/4/2016, tổng diện tích khu vực khai thác là 35ha, thời hạn khai thác đến ngày 31/5/2027.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 18/10/2022 Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 575/QĐ-STNMT ngày 15/8/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, việc quản lý, sử dụng đất và một số nội dung liên quan khác về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với CIENCO 8 trong việc khai thác, chế biến khoáng sản tại mỏ đá Hưng Long.

Qua kiểm tra, đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 21/BB-VPHC ngày 18/10/2022 đối với CIENCO 8 về hành vi khai thác khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác khoảng 0,6 ha.

Quảng Nam: Truy thu gần 140 đồng đối với CIENCO 8 - Ảnh 2
Người dân thôn Hòa Đông và Hoà Vân, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam nhiều lần chặn xe vì bức xúc trước hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản gây ô nhiễm

Ngày 24/10/2022, CIENCO 8 có Báo cáo số 47/BC-Cty giải trình các nội dung theo Biên bản vi phạm hành chính số 21/BB-VPHC ngày 18/10/2022 và Báo cáo số 49/BC-Cty (kèm theo Phụ lục số 01/XNHL, Phụ lục số 02/XNHL) tính toán xác định diện tích thực tế khai thác ngoài phạm vi, khố lượng khoáng sản đã khai thác, các chi phí trực tiếp để khai thác đối với khối lượng khoáng sản ngoài phạm vi cấp phép.

Qua xem xét báo cáo giải trình của CIENCO 8, bản đồ hiện trạng khai thác khoáng sản lập từ năm 2019 đến nay, thể hiện CIENCO 8 thực hiện và chấm dứt việc bóc tầng phủ, đá bán phong hoá và khai thác khối lượng đá tại khu vực ngoài phạm vi cấp phép 0,6ha trong năm 2019.

Căn cứ theo quy định pháp luật, hành vi vi phạm của CIENCO 8 đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính và thuộc trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Qua kiểm tra thực tế ngày 08/11/2022 và đối chiếu Bản đồ địa hình hiện trạng diện tích khai thác ngoài giấy phép do CIENCO 8 lập ngày 24/10/2022 (kèm theo Báo cáo số 49/Cty ngày 24/10/2022), xác định diện tích thực tế CIENCO 8 đã khai thác khoáng sản là 4.290m2/6.000m2 (0,6ha). Phần diện tích còn lại khoảng 1.710m2/6.000m2 (0,6ha), Tổng Công ty chỉ thực hiện việc san gạt lớp tầng phủ, chưa thực hiện khai thác khoáng sản.

Đồng thời, trên cơ sở báo cáo của CIENCO 8, tổng khối lượng đất, đá các loại đơn vị đã khai thác ngoài phạm vi cấp phép 4.290m2 là 76.390m3. Tại buổi kiểm, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành và đại diện CIENCO 8 sử dụng thước cuộn thép để đo đạc bề dày lớp đất tầng phủ và lớp đá bán phong hóa để làm cơ sở xác định cụ thể khối lượng đá (sau nổ mìn) đơn vị đã khai thác. Theo đó, bề dày lớp tầng phủ CIENCO 8 đã bóc là 8m khối lượng đất tầng phủ đã bóc là 34.320m3 (8m x 4.290m2). Đối với lớp đá bán phong hoá, CIENCO 8 đơn vị đã bóc xúc là 6m, khối lượng đá bán phong hóa đơn vị đã bóc xúc là 25.740m3 (6m x 4.290m2).

Trước đó, vào đầu tháng 11/2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2980/QĐ-UBND trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với CIENCO 8. Theo nội dung quyết định xử phạt hành chính này, CIENCO 8 (địa chỉ trụ sở chính: số 18 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: không lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định tại Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Hòa Đông, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Qua đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định xử phạt CIENCO 8 với tổng số tiền 350 triệu đồng và giao Sở Tài nguyên và Môi trường gửi quyết định xử phạt cho tổ chức vi phạm và các cơ quan có liên quan để thi hành; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết định xử phạt và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 07/2022, Tổ Kiểm tra liên ngành (được thành lập theo Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh) đã có Báo cáo số 03/BC-ĐKTLN về kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan trong hoạt động khai thác, chế biến, mua bán, kinh doanh khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.

Kết quả kiểm tra cho thấy có 7 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến, mua, bán khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó có Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 – CTCP.

Trên cơ sở đề nghị của Tổ Kiểm tra liên ngành, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản số 4741/UBND-KTN giao cho các sở, ban, ngành chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến, mua, bán khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 7 doanh nghiệp có hành vi vi phạm.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Nam Việt Anh Chu Lai: Chấm dứt ngay việc sử dụng đất nằm ngoài diện tích khu vực chế biến của mỏ đá Hưng Long để tập kết, chế biến khoáng sản theo Hợp đồng số 20209/HĐKT/XNHL-NVACL ngày 09/9/2021 của Công ty ký kết với Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP - Xí nghiệp Hưng Long.

Chấm dứt ngay việc sử dụng đất tại khu vực chế biến của mỏ đá Hưng Long để tập kết, chế biến khoáng sản mua ngoài phạm vi và không thuộc nguồn gốc của mỏ đá Hưng Long do chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất theo Giấy phép khai thác khoáng sản và quyết định cho thuê đất đã cấp cho Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP.

Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 – CTCP có trách nhiệm chỉ đạo Xí nghiệp Hưng Long chấm dứt ngay việc sử dụng đất ngoài diện tích được cấp giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất theo đúng quy định; di dời toàn bộ máy móc, thiết bị, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu đối với khu vực sử dụng đất ngoài diện tích được cấp phép trước ngày 30/8/2022.

Thanh Tùng

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Truy thu gần 140 đồng đối với CIENCO 8. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Đồng bằng sông Cửu Long chủ động ứng phó xâm nhập mặn
Theo Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, tại ĐBSCL mặn có xu hướng tăng dần từ đầu tháng 12 năm trước và tiếp tục vào các tháng đầu năm 2023, đặc biệt cần đề phòng xâm nhập mặn bất thường do tác động của biến đổi khí hậu.

Tin mới

TP.HCM có 138 dự án hết hạn đầu tư
Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM gửi Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng về tình hình phát triển đô thị năm 2022, hiện trên địa bàn có 138 dự án đã hết thời gian thực hiện dự án theo quy định tại quyết định chấp thuận đầu tư.
Các ngân hàng lớn thống nhất giảm lãi suất huy động
Ngay trước cuộc họp sáng 8/2, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại đã nhóm họp và thống nhất giảm lãi suất huy động nhằm giảm lãi suất cho vay nói chung và giảm lãi suất cho vay bất động sản nói riêng.
Hà Tĩnh: 1.445 tân binh lên đường nhập ngũ
Sáng 7/2, đồng loạt các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Đợt này, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 1.445 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.