Thứ bảy, 13/08/2022 21:31 (GMT+7)
[Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê - triển khai tiếp, hay dừng?] Bài 1: Tiến trình nghiên cứu dự án
Quá trình nghiên cứu đầu tư dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đã có 3 lần phải dừng lại do Liên Xô tan rã, vấn đề kỹ thuật luyện kim và không đảm bảo thời hạn hợp đồng. Việc khoan thăm dò nước ngầm các chuyên gia khuyến cáo, đến nay vẫn chưa thực hiện.
Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ
Đông Nam Bộ là vùng kinh tế động lực quan trọng của cả nước. Khu vực này được đề xuất định hướng trở thành vùng dẫn dắt đổi mới mô hình tăng trưởng cả nước, tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.