Thứ ba, 21/09/2021 07:23 (GMT+7)
Biến đổi khí hậu làm suy giảm đa dạng sinh học
Biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ trung bình tăng lên, làm thay đổi vùng phân bố và cấu trúc quần thể sinh vật của nhiều hệ sinh thái. Các nhà khoa học đã chứng minh được sự di cư của một số loài do sự ấm lên của Trái đất.